Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης στην ετήσια συνδρομή στον Οδηγό Σταδιοδρομίας. Τα χρήματα της συνδρομής δεν επιστρέφονται.